Hizmetlerimiz

Ovalama

Ovalama işlemi talaşsız bir işleme operasyonudur. Ezme olarak da tabir edilen ovalama işlemi bir soğuk şekillendirme işlemidir. İşlenecek malzemeye ovalama (ezme) makinalarında üretilen hidrolik, mekanik veya elektromekanik ezme gücü sayesinde diş açılmaktadır.

Ovalama makinaları parçaları sıkıştırarak parçayı radyal yönde çevirerek üzerlerine açılan profillerin parçalarına geçmesini sağlayarak diş veya istenen profilin parça üzerine geçmesini sağlamaktadır. Parçanın üzerine açılan bu profil takım üzerindeki profilin negatifi veya takım üzerinde açılan farklı profillerin birleşimini oluşturmaktadır. Parçanın üzerine açılan bu formları makine üzerine yerleştirilen kalıp ve makinanın kalıpları hareket ettirme şekline göre kalıpların doğrusal veya radyal hareket yaparak parçanın üzerine formlarını aktarmaktadırlar.

Ovalama makinalarında üretilen ürünler soğuk şekillendirme ile üretildiğinden.

  • Açılan dişler %30-40 daha mukavemetlidir.
  • Üretilen malzemelerin tolerans değerleri diğer üretim şekillerinden daha hassastır.

Ovalama yöntemi ile yapılabilicek diş formları.

  • Metrik
  • Whitworth
  • Trapez
  • Gaz paso
  • Spline
  • Tırtıl
  • Sonsuz dişli
  • Özel
ovalama