Bağlantı Elemanları

Ağır Yük Dübelleri

  • Dübel ağır yükler için kullanılmaktadır.
  • Çatlaksız betonda ve taşta statik ve yarı statik yükler için kullanıma uygundur.
  • Kolay montaj edilir.
  • Demonte edilebilir, demonte edildiginde konık parça yüzeyde kaldıgından pürüsüz bir yüzey elde edilebilir.
  • Kolon ve kiriş gibi yapısal sabitlemelerde kullnılmasının yanında , raylar , makina , raflar , iskeleler gibi malzemelerinde sabitlemelerinde kullanılır.
Ağır yük dübeli